تخفیف ها و پیشنهادها
 • باقلوا گل قزوین
  باقلوا گل قزوین
 • نان برنجی
  نان برنجی
  تومان45,000
 • باقلوا طرح سوغات
  باقلوا طرح سوغات
  تومان47,000
 • باقلوا گل اناری
  باقلوا گل اناری
  تومان50,000
 • باقلوا پرچمی (لوز)
  باقلوا پرچمی (لوز)
 • شیرینی قندی
  شیرینی قندی
  تومان25,000
 • قاق کسمه
  قاق کسمه
  تومان33,000
 • شیرینی کشمشی
  شیرینی کشمشی
  تومان27,000
 • کلوچه دارچینی
  کلوچه دارچینی
  تومان39,000
 • نان اصفهان
  نان اصفهان
  تومان20,000
 • پک مخلوط قزوینی میرعماد
  پک مخلوط قزوینی میرعماد
  تومان55,000
 • مخلوط کریستال قزوینی کوچک
  مخلوط کریستال قزوینی کوچک
  تومان35,000
 • شیرینی نازک پسته کریستال بزرگ
  شیرینی نازک پسته کریستال بزرگ
  تومان47,000
 • شیرینی نان چای گرد کریستال کوچک
  شیرینی نان چای گرد کریستال کوچک
  تومان35,000
 • شیرینی نازک پسته
  شیرینی نازک پسته
  تومان37,000
 • شیرینی پادرازی قزوین کریستال کوچک
  شیرینی پادرازی قزوین کریستال کوچک
  تومان29,000
 • کیک شربتی
  کیک شربتی
  تومان30,000
 • شیرینی زنجبیلی
  شیرینی زنجبیلی
  تومان20,000
 • نخودچی کد3
  نخودچی کد3
 • باقلوا مجلسی
  باقلوا مجلسی
  تومان55,000
 • مشاهده همه شگفت انگیز های فعال